Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Κανονισμός Αγώνων Πανόραμα Trail Δράμας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ TRAIL ΔΡΑΜΑΣ


ΓΕΝΙΚΑ
Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος Δράμας, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου Δράμας προκηρύσσει για τις 2 και 3 Ιουλίου 2016, Αθλητικές Εκδηλώσεις, με την επωνυμία ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ TRAIL, που εντάσσονται στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Ελευθέρια» του Δήμου Δράμας.
Οι αγώνες αυτοί είναι:


·         ΠΑΝΟΡΑΜΑ TRAIL ΔΡΑΜΑΣ: Ημιμαραθώνιος αγώνας βουνού 23.560 μ και 800 μ θετικής υψομετρικής διαφοράς στην ευρύτερης περιοχής του Κορυλόβου Δράμας. Ημερομηνία διεξαγωγής η Κυριακή 3/7/2016
·         ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ: Αγώνας Δρόμου 5 χιλιομέτρων στην περιοχή του Κορυλόβου Δράμας, με υψομετρική διαφορά άνευ σημασίας. Ημερομηνία διεξαγωγής το  Σάββατο 2/7/2016
·         VERTICAL: Αγώνας ταχύτητας σε ανηφορικό μονοπάτι με την επωνυμία Vertical μήκους 990 μ και 240 μ θετικής υψομετρικής διαφοράς στον Κορύλοβο Δράμας. Ημερομηνία διεξαγωγής το Σάββατο 2/7/2016
·         Αγώνα Δρόμου 1 χιλιομέτρου για παιδιά. Ημερομηνία διεξαγωγής το Σάββατο 2/7/2016


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τους αγώνες ΠΑΝΟΡΑΜΑ TRAIL ΔΡΑΜΑΣ (23,5 χιλ), ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ (5χιλ) και VERTICAL μπορούν να πάρουν μέρος άνδρες και γυναίκες που έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1998.
Ως ανώτατο όριο συμμετοχής για κάθε αγώνα ορίζεται αυτό των 200 αθλητών


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Θα πρέπει να ακολουθηθεί  με ακρίβεια η  παρακάτω σειρά ενεργειών.
Ø  Οι εγγραφές για τους αγώνες της διοργάνωσης θα ξεκινήσουν από 7 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2016. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συμπληρώνουν τόσο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της διοργάνωσης PanoramaTrail.gr την ειδική αίτηση συμμετοχής, με όλα τα απαιτούμενα από τη διοργάνωση στοιχεία για τους αγώνες της διοργάνωσης, όσο και χειρόγραφα από τα κατά τόπους οριζόμενα σημεία που θα υποδείξει η διοργάνωση.
Ø  Το ποσό συμμετοχής των αθλητών ανέρχεται στα 15 € για τον αγώνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ TRAIL ΔΡΑΜΑΣ και 3 € για τον αγώνα ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ. Για τους υπόλοιπους αγώνες δεν χρειάζεται να καταβληθεί κάποιο χρηματικό ποσό.  Αίτηση μετά την εκπνοή της προθεσμίας απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) για κατάθεση των συμμετοχών:  

GR4302607670000890102965372 Τ.Τ. EUROBANK

Ø  Ειδικά για τον αγώνα VERTICAL επισημαίνεται ότι οι αθλητές μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αλλά και να συμμετάσχουν και σε ένα από τους άλλους δύο αγώνες της διοργάνωσης ΠΑΝΟΡΑΜΑ TRAIL ΔΡΑΜΑΣ (23,5 χιλ) ή το ΠΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ (5 χιλ)
Ø  Το ποσό εγγραφής ανταποκρίνεται σε μέρος των δαπανών της τροφοδοσίας στη διάρκεια του αγώνα, των υπηρεσιών  πρώτων βοηθειών, των ασφαλίστρων, των μπλουζών, των μεταλλίων, των επάθλων, της παροχής αναμνηστικών κλπ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι αθλητές θα πρέπει να είναι απολύτως ενήμεροι για την προκήρυξη και τον κανονισμό των αγώνων, τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν.
Δεσμεύονται να σεβαστούν την ηθική του αγωνίσματος, όπως αναφέρεται στη προκήρυξη, να σέβονται το περιβάλλον αποφεύγοντας κάθε είδους ρύπανσή του, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη στους συναθλούμενους  τους, όποτε αυτό τυχόν απαιτηθεί, να στηρίζονται αποκλειστικά στις δυνάμεις τους χωρίς να δέχονται εξωτερική υποστήριξη, και να υπακούουν στις υποδείξεις των κριτών και ελεγκτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις των κριτών επισύρει ποινή αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες και την Επιτροπή Αγώνα. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα φωτογράφησης / βιντεοσκόπησης των συμμετεχόντων σε οριζόμενα από την ίδια σημεία της διαδρομής για λόγους επιβεβαίωσης διέλευσης των αθλητών από τα συγκεκριμένα σημεία.
Επίσης οι συμμετέχοντες με την υποβολή της αίτησης εγγραφής αποδέχονται τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση τους για το σκοπό παραγωγής ψηφιακού υλικού από και για λογαριασμό της διοργάνωσης.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ

Δεν απαιτείται προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Κάθε αθλητής έχει πλήρη επίγνωση της πρόθεσης του να πάρει μέρος σε ένα αθλητικό γεγονός καθώς και των καταπονήσεων που αναπόφευκτα θα υποβάλει τον οργανισμό του.
Επίσης αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη να αγωνιστεί με σύνεση και υπευθυνότητα και να μη θέσει τον εαυτό του σε αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου. Κάθε αθλητής, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής, γνωρίζει ήδη με βάση πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις το αν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αντοχής σε ορεινό περιβάλλον.
Εφόσον γιατρός διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειας κάποιου αθλητή, αυτός υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τον αγώνα και να παραδώσει τον αριθμό του στον υπεύθυνο του ΣΤΕΚ.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIB) – BAR CODΕ

Στο φάκελο εγγραφής θα υπάρχει ο αριθμός συμμετοχής, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αθλητή. Ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα στο μπροστινό μέρος του σώματός ή σε άλλο σημείο που να διακρίνεται. Ο τρόπος στερέωσης του αριθμού στο ρουχισμό του αθλητή είναι της δικής του επιλογής και ευθύνης. Η διοργάνωση θα παρέχει στους αθλητές μέσα στερέωσής του.
Είναι υποχρεωτική η επίδειξή του αριθμού στα σημεία ελέγχου, προκειμένου να καταγράφεται η διέλευσή του.
Απώλεια του αριθμού επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα, γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή στην ασφαλή στερέωσή του.
Πάνω σε κάθε αριθμό συμμετοχής (BIB) θα υπάρχει ένα bar code για την ηλεκτρική καταγραφή της διέλευσης του. Το bar code επιστρέφεται στην διοργάνωση κατά τον τερματισμό.


ΠΟΙΝΕΣ

Με ποινή αποκλεισμού τιμωρείται ο αθλητής  όταν αποδεδειγμένα: 
Ø  Ρυπαίνει τη διαδρομή ρίχνοντας σκουπίδια,  και άλλα αντικείμενα
Ø  Υποβοηθείται κατά τη διαδρομή από τρίτους (ενδεικτικά μεταφορά με όχημα, συνοδεία στη διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τροφοδοσία του αθλητή εκτός επιτρεπτών από τη διοργάνωση σημείων)
Ø  Επιδεικνύει αντιαθλητική συμπεριφορά προς συναθλητές, συνοδούς, εθελοντές, μέλη της Επιτροπής Αγώνα, Κριτές-Ελεγκτές, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν παρέχει βοήθεια σε πάσχοντα συναθλητή, και δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του αγώνα και τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων από τη Διοργάνωση ατόμων (Κριτών-Ελεγκτών)
Ø  Δεν διέρχεται από όλα τα σημεία ελέγχου
Ø  Δεν φέρει σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τον αριθμό του


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης για οποιοδήποτε λόγο σε προθεσμία μίας ώρας από το τέλος του αγώνα. 
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αθλητή και μόνο εγγράφως στην γραμματεία.
Τις ενστάσεις εξετάζει και αποφαίνεται γι’ αυτές η Επιτροπή Αγώνα της Διοργάνωσης, η οποία απαντά άμεσα, δημόσια και τελεσίδικα.
Η Επιτροπή Αγώνα προς υποβοήθηση του έργου της, μπορεί κατά την κρίση της να καλέσει και εξετάσει εξουσιοδοτημένα μέλη της διοργάνωσης όπως κριτές, ελεγκτές, εθελοντές ή αθλητές που έχουν σχέση με την υπόθεση που εξετάζουν. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες:
1)       Κατηγορία ανδρών (τρεις πρώτοι άνδρες)
2)      Κατηγορία γυναικών (τρείς πρώτες γυναίκες)
3)      Κατηγορία Ηλικιών (στον πρώτο άνδρα και στην πρώτη γυναίκα κάθε ηλικιακής κατηγορίας)
1)      Α (18-35) - M20    /  Γ (18-35) -  W20
2)      Α (36-50) - Μ30    /   Γ (36-50) -  W 30
3)      Α (51+) –  M51+    /  Γ (51+) -     W51+


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα λόγω ακραίων ή δυσμενών καιρικών συνθηκών (καταιγίδα, ισχυροί άνεμοι, πλημμύρα, χαλαζόπτωση) ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων και για λόγους ασφαλείας των αθλητών, εθελοντών να:
·         αλλάξει την οριζόμενη ώρα εκκίνησης
·         παρατείνει τα χρονικά όρια αποδεκτού τερματισμού, όπως και το χρονικό όριο αποκλεισμού στον οριζόμενο σταθμό
·         τροποποιήσει μέρος της διαδρομής
·         προβεί στη διακοπή του αγώνα
·         να ακυρώσει τη διεξαγωγή του αγώνα
Ακόμη η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή ακυρώσει την προσπάθεια αθλητή εφόσον υπάρξει προφορική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα που να την υποδεικνύει.
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα η κατάταξη των αθλητών γίνεται με βάση το χρόνο που σημείωσε στον τελευταίο σταθμό που πέρασε πριν την διακοπή του αγώνα. 
Έπαθλο δικαιούνται μόνο οι αθλητές που θα έχουν τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής του αγώνα.
Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα συμπλήρωσης και οριστικοποίησης ακόμα και τροποποίησης των κανονισμών του αγώνα, η οποία θα γίνεται έγκαιρα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η διοργάνωση και οι φορείς που την απαρτίζουν δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη της υγείας, σωματική κάκωση ή τον θάνατο αθλητή και καθένας από αυτούς γνωρίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα και τους κινδύνους από το περιβάλλον και τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σ’ αυτό συμμετέχει με δική του αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας καταθέσει στη διοργάνωση σχετική ιατρική βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση ανάληψης κάθε ευθύνης και απαλλαγής της διοργάνωσης για βλάβη της υγείας του στη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα ή για θάνατο.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

 (Προσεχώς ορισμένη)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καθημερινά από 09:00 – 13:00 για επικοινωνία: Γραμματεία ΠΑΝΟΡΑΜΑ TRAIL ΔΡΑΜΑΣ κ. Δομνίδης Βασίλης – 6972716921, κ. Μαυρίδης Χρήστος - 6973693949 Επίσης στο mail: panoramatrail@gmail.com


Για οποιοδήποτε νεότερο θα ενημερώνεστε στη σελίδα panoramatrail.gr καθως και στο facebook.com/panoramatrail

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου